นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นตัวแทนจําหน่าย CATIA รายใหญ่อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ

ออกแบบและติดตั้งโปรแกรมคุณภาพจาก Dassault Systemes
เช่น CATIA, SIMULIA, ENOVIA, DELMIA

นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นผู้ให้บริการ และให้คำปรึกษารายใหญ่ในประเทศไทย

แนะนําแนวคิดวิเคราะห์ปัญหา และให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความท้าทายในอุตสาหกรรม
มากว่า 25 ปี

นิวซิสเต็มเซอร์วิส เป็นศูนย์ฝึกอบรม CATIA และศูนย์สอบวัดระดับ (Education & Certification Center) อย่างเป็นทางการ ของ Dassault Systemes

คอร์ส ฝึกอบรมที่จะพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณ

 
Events
Group Companies
Partners